Prosess

Sist endret: 04.12.2014


 
Hva er en prosess?
En prosess kan ses på som en kategori som viser dokumenter horisontalt - og ofte i en tidslinje.
 
Hvorfor bruker vi prosess?
Å liste opp en rekke dokumenter i en prosess oppfattes ofte som mer lerservennlig enn dersom det vises som en ren opplistning i en vanlig kategori.
 
 
 
 
Prosessteg
 
"Vi anbefaler maksimum 8 steg i en prosess."