Skriv ut

Lønnsrammer gjeldende fra 1. juli 2010

04/05/2011

Se lønnsrammer gjeldende fra 1. juli 2010 i HTA 1. mai 2010-30. april 2012 side 29-37.

 
7Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 – 30. april 2014