Oversikter

Sist endret: 29.07.2014


 
Viser status og eventuelle kommentarer på alt innhold i håndboken.
(Samme som "Arbeidsprosess"-link på venstremenyen).
Viser hvilke dokumenter som har status "utkast". Dvs. dokumenter redaktøren jobber med som "utkast" og leser her ser en tidligere versjon av dokumentet. Dokumenter som har status "utkast" vil også vises for redaktør i en tabell til høyre for redaktørforsiden.
Her finner du arkiv over nyheter. Alle nyheter som blir publisert i håndboken blir lagret her. (Samme som "Nyhetsarkiv"-link på venstremenyen).
Oversikt over hvem som er registrerte personer. (Samme som "personer"-link på venstremenyen).
Oversikt over alle aktiviteter som er registrert i håndboken.  (Samme som "Aktiviteter"-link på venstremenyen).
Oversikt over de infobokser som er laget i håndboken. Gjennom denne oversikten kan en gå direkte inn i redigeringsmodus på den enkelte infoboks.  
Historisk oversikt over endringer i håndbokens dokumenter. (Samme som "historikk"-link på venstremenyen).
Hver gang et dokument endres vil dette bli logget i historikkoversikten. Ved å gå inn på historikkoversikten vil en således lett kunne se "livsløpet" til de enkelte dokumenter. For hvert dokument vil det legge seg flere datoer, en dato for hver endring som er gjort. For å se hvordan dokumentet så ut tidligere klikker du på den aktuelle endringsdato.
Oversikt over slettede dokumenter. (Samme som "Slettede dokumenter"-link på venstremenyen).
Slettede dokumenter gir en oversikt over alle de dokumenter som er blitt slettet siden håndboken ble opprettet. For å se nærmere på et slettet dokument klikker du på dette. Du har også muligheten til å gjenopprette dokumentet ved å bruke "Gjenopprett dokument"-knappen.
 
For å slette dokumentet helt, (Også fjerne fra oversikten over slettede dokumenter), klikker du på knappen "Slett dokument".
 
Viser kronologisk oversikt/samlet Årshjul-oversikt over alle aktiviteter som er lagt inn.  (Samme som "Årshjul"-link på venstremenyen).
 Oversikt over tidligere utskrifter av håndbok, samt utskrifter som klargjøres for utsending. (Samme som "Utskrifter"-link på venstremenyen).