Opprett

Sist endret: 29.07.2014


 
  Oppretter et nytt dokument (samme som finnes i "drop-down" pilen i venstremenyen under "Opprett"). Ved å klikke på denne kommer du rett inn i redigeringsmodus på det nye dokumentet.
Oppretter en ny kategori, (emne/kapittel i venstremenyen) (samme som finnes i "drop-down" pilen i venstremenyen under "Opprett"). Denne funksjonen kan også benyttes for å lage nye under-kategorier
Oppretter en prosess (samme som finnes i "drop-down" pilen i venstremenyen under "Opprett").
Oppretter en nyhet (samme som finnes i "drop-down" pilen i venstremenyen under "Opprett").
Oppretter en ny person (samme som finnes i "drop-down" pilen i venstremenyen under "Opprett"). 
Oppretter en aktivitet (samme som finnes i "drop-down" pilen i venstremenyen under "Opprett")
  Oppretter en ny infoboks (samme som finnes i "drop-down" pilen i venstremenyen under "Opprett").
Funksjon for utskrift av håndbok (samme som finnes i "drop-down" pilen i venstremenyen under "Opprett") . Det er mulig å bestille PDF-fil av av både hele eller deler av håndboken, som videre kan sendes på mail, evt. også skrive ut PDF-filen.