Diverse

Sist endret: 28.02.2011


 
Her kan du gå inn på brukermanualen ( Samme som "Brukermanual"-link i venstremenyen)
 
Benyttes for å endre strukturen på dokumentene i håndboken (Samme som "Endre struktur"-link i venstremenyen. Her kan en endre navn og plassering på alle emner/kategorier, kapitler og underkapitler. Ved hjelp av denne oversikten kan en også gå direkte inn i redigeringsmodus på de enkelte dokumenter i håndboken.
 
  Funksjon for abonnement på Compendias "kildedokumenter". (Samme som "Abonnement"-link på venstremenyen). Her får du en oversikt over hvilke kildedokumenter håndboken abonnerer på, i tillegg til tilgjengelige kildedokumenter som det ikke abonneres på. 
  Her kan du endre en rekke innstillinger i håndboken. (Samme som "Innstillinger"-link på venstremenyen).