Brukermanual Compublish > Lenke dokumenter > Hvordan kan jeg få utskrift/PDF av håndboken?

Hvordan kan jeg få utskrift/PDF av håndboken?

Sist endret: 11.03.2015


 
Opprette dokument
Man kan opprette et nytt dokument på to måter:
 
Man får så fire valg:
  • Legg på nummerering; dersom man ønsker automatisk punkt-nummerering krysser man av for det.
  • Behold farger; dersom man har fler-farget tekst, kan man velge om man vil skrive ut i farger
  • Hele håndboka; da kjøres alt innhold til en PDF fil.
  • Enkelte dokumenter; her vil man få opp et nytt vindu og kan gjøre et utplukk av dokumenter. F.eks. en "introduksjonspakke" til en potensiell nyansatt. Du må angi en "tittel" på utskriften din i slike tilfeller.
Når man har gjort sine valg trykker man på "opprett utskrift".
 
De valg man har gjort ovenfor, genereres så til en PDF fil som kommer opp som med et PDF-ikon, deretter laster man det opp og skriver ut på vanlig måte - evt. lagre PDF-filen og sende til mottaker i en e-post.
 
PDF-filen inneholder en topptekst som er navn på håndboka utskriften kjøres ut fra, og en bunntekst som sier hvilken dato utskriften er generert.
 
Utskriftshistorikk
ComPublish husker alle utskriftene du tidligere har kjørt/plukket ut.
Man får en oversikt og kan velge samme "utplukk" som tidligere, og det eneste man må gjøre på ny er "å kjøre" filen på ny slik at man får oppdatert innhold, og ny "generert dato" i bunntekst.
 
 
 
Utskrift
 
Det er kun redaktør som har utskriftsmuligheter som nevnt i teksten. Leser kan kun skrive ut det dokumentet han/hun er inne på (ved å trykke på printer-ikonet" øverst til høyre).